Informace o trati

řeka Morava v úseku od fotbalového hřiště v Hanušovicích po vodočet v Raškově. Po projetí cílem násl

Typ závodu