celkem evidováno závodů: 1.051    výsledků: 151.697    celkový výsledek všech závodníků: 406d 23h 44m 12.66s

Nejbližší akce:

<<< zpět

Správa externích výstupů dat.

Pro použití výsledkových a žebříčkových dat ze serveru Slalom World na jiných www stránkách slouží tzv. "externí výstupy dat". Zájemce o umístění výsledků na libovolných stránkách má možnost nadefinovat si libovolný počet takovýchto výstupů.

Ukázky využití dat serveru Slalom World na jiných webových stránkách.

Obr.: správa externích výstupů dat:
Externí výstupy dat

Definice požadavku probíhá v několika jednoduchých krocích:

 1. vybrat typ zobrazovaných dat : volí se mezi výsledky jednotlivého závodnáka, např. pto umístění na jeho osobní stránky a výsledky oddílu vhodné pro použití na oddílových stránkách. Po volbě typu dat se pokračuje k výběru závodníka nebo oddílu

  Obr.: zápis odkazu:
  Výběr subjektu dat

 2. vyhledat závodníka nebo vybrat oddíl. V případě zájmu o data konkrétního závodníka se zadává jméno a následně se vybere ze seznamu závodníků, jejichž jméno koresponduje se jménem hledaným; v případě požadavku na oddílová data se vybírá oddíl přímo ze seznamu všech evidovaných oddílů.
 3. vybrat závodníka – tento krok se objeví v případě požadavku na data závodníka a požaduje výběr ze seznamu závodníků nalezených podle vyhledávacího kritéria z předchozího kroku. V případě požadavku na oddílová data je tento krok bezpředmětný a je tedy vynechán.
 4. nastavit parametry externího výstupu: zadává se slovní popis dat, který slouží ve správě externích výstupů jako poznámka k orientaci uživatele, nikam jinam se nevypisuje ani se nezobrazuje na externích www stránkách;
  maximální rozměry okna pro zobrazení na externích www stránkách, specifikuje se šířka výška; jejich hodnoty by měly být zadány tak, aby se "nerozbil" design webu, kde budou data prezentována, např. aby okno s výsledky nebylo širší, než sekce, kde jsou výsledky zobrazovány. Hodnoty lze kdykoliv změnit.
  Pole "styl zobrazení" umožňuje volit barevnou kombinaci písma a pozadí stránky s daty. Zbylými parametry se volí rozsah a typ dat.

  Obr.: nastavení parametrů:
  Nastavení parametrů externích dat

 5. zobrazení kódu pro vložení do stránek: po zápisu předvoleb se v rámečku zobrazí jednoduchý html kód, který je nutno vložit do stránek, kde mají být data zobrazena. Zkušený webmaster pozná, že první a poslední řádek není nutno vkládat, méně zkušeným doporučuji zkopírovat celý obsah rámečku a nevynechat ani jeden znak. Zobrazený kód si vloží zájemce do kódu té části svých stránek, kde chce data zobrazovat.

  Obr.: vygenerovaný kód pro www stránky:
  Vygenerovaný kód pro externí stránky

Po vygenerování prvního kódu se v uživatelském profilu objeví tabulka, v níž je přehled všech dosud připravených externích výstupů. U každého nadefinovaného výstupu jsou k dispozici odkazy k funkcím pro obsluhu již vygenerovaných kódů. Zkušený webmaster si poradí s kódem ručně, jediné, co nesmí měnit, je název a hodnota parametru "key", méně zkušeným doporučujeme pro úpravy kódu využívat funkce dostupné v administraci výstupů externích dat.
Dovolujeme si upozornit, že podporu k tom, kam a jak přesně vložit kód do konkrétních www stránek neprovozujeme, s tím si musí poradit webmaster oněch stránek. Rozhodně nejde o nic složitého, kód se vkládá stejným způsobem, jako třeba videa z YouTube.

Související články:

Nejbližší akce:

Podzimní sjezdy na Lužnici
20.10.18,  149
20.10.18,  150