celkem evidováno závodů: 1.051    výsledků: 151.697    celkový výsledek všech závodníků: 406d 23h 44m 12.66s

Nejbližší akce:

<<< zpět

Správa profilů závodníků.

Na aktivním účtu registrovaného uživatele serveru Slalom World jsou k dispozici nástroje pro kompletní správu profilů závodníků, kteří jsou přiřazeni pro správu k aktuálně přihlášenému uživateli.

Ukázka možností rozšíření profilu závodníka.

Přiřazení závodníka k uživatelskému profilu.

Systém správy profilů závodníků umožňuje přístup do profilu závodníka libovolnému počtu registrovaných uživatelů. Může tak nastat situace, kdy k závodníkově profilu může mít přístup závodník sám, jeho trenér, činovník klubu či mediální agentura starající se o mediální obraz závodníka.

Pro přístup k úpravám profilu závodníka je nejprve potřeba, aby si uživatel zažádal o přiřazení závodníka k jeho účtu. K tomu slouží funkce "vyžádat si přístup k úpravám profilu závodníka ". Samotná žádost probíhá ve 3 jednoduchých krocích:

 1. vyhledání závodníka, kterého chce uživatel přiřadit ke svému účtu. Stačí zadat jméno, popř. jeho relevantní část a potvrdit tlačítkem "vyhledat"

  Obr.: vyhledání závodníka:
  Vyhledání závodníka

 2. výběr závodníka ze seznamu závodníku systémem vyhledaným na základě textu zadaného v prvním kroku. V jedné žádosti lze vybrat pouze jednoho závodníka, byť by systém nabídl, z důvodu shody jmen, závodníků více. Pro výběr se použije tlačítko "vybrat".

  Obr.: výběr závodníka:
  Výběr závodníka

 3. vyplnit formulář žádosti o přiřazení závodníka k účtu. Jde o jednoduchý formulář, v němž je potřeba srozumitelně, stručně a jasně doložit, proč má být vybraný závodník přiřazen právě k tomuto uživateli. Tato "obstrukce" je v systém z prostého důvodu: potřebujeme nějak smysluplně a a rozumně ověřit, že nejde o snahu získat přístup k závodníkovu profilu s cílem závodníka následně poškodit. Podává-li žádost sám závodník a navíc se známe, proces bude velice jednoduchý a rychlý, podává-li žádost někdo jiný či se neznáme, může nastat situace, že si správce serveru bude další komunikací oprávněnost přiřazení závodníka k uživateli ověřovat.

  Obr.: odeslání žádosti o přiřazení závodníka k uživatelskému účtu:
  Žádost o přiřazení závodníka k uživatelskému účtu

Administrátor webu obdrží žádost e-mailem a po ověření oprávněnosti ji, v případě pozitivního výsledku ověřování, bez odkladu potvrdí a schválí, o čemž dostane žadatel obratem potvrzení na svou e-mailovou adresu, závodník se objeví v jeho seznamu pro správu profilů a uživatel se může pustit do úprav profilu závodníka.

Všechny úpravy v profilu závodníka, ať vkládání a opravy základních popisných údajů či fotek nebo odkazů se provádějí prostřednictvím dále popsaných funkcí vyvolaných klikem na odkaz "upravit profil" vedle jména závodníka. Po kliku na tento odkaz se zobrazí jméno závodníka, rok narození a oddílová příslušnost, pod nimi pak 3 volby:

 • vložení základních informací
 • vložení fotek
 • vložení odkazů

Vložení základních údajů o závodníkovi.

Správa základních informací o závodníkovi se provádí prostřednictvím jednoduchého webového formuláře, v jehož horní části jsou pole pro vložení popisem definovaných hodnot (adresa osobních www stránek, adresa FB profilu atd.), ve spodní části formuláře je k dispozici textové pole s jednoduchým textovým editorem umožňující vložit jakýkoliv, libovolně dlouhý, formátovaný text. V případě vkládání textu kopírováním z dokumentu připraveného ve Wordu věnujte pozornost návodu (je umístěn pod titulkem "Popis závodní kariéry ..."), jak správně takový typ textu vkládat – vyhnete se tak pomalému načítání stránky způsobenému horou neviditelného balastu, který se jinak z wordového dokumentu přenese do webového profilu závodníka.

Tlačítkem "Zapsat změny" jsou vložené informace uloženy na server. Tato tlačítka jsou ve formuláři dvě, je jedno, které použijete, obě mají stejnou funkci – uloží najednou celý formulář.

Obr.: informace o závodníkovi:
Info o závodníkovi

Vložení fotek do profilu závodníka.

Po volbě funkce pro vložení fotek se zobrazí všechny dosud vložené fotky (jsou-li jaké). V horní části obrazovky systém vypíše, kolik fotek k danému závodníkovi a v jaké maximální velikosti umožní vložit. Čím lepší výkonnostní třídu závodník má, tím lepší podmínky systém nabízí. Sekci fotek závodníka však nelze zaměňovat s prezentačním fotoalbem či fotobankou závodníka, jejím úkolem je u závodníků s nižší výkonnostní třídou symbolicky závodníka představit obrázkem, u špičkových závodníků nabídnout několik fotografií v rozlišení vhodném pro tištěná média. O konkrétních podmínkách počtu a velikosti fotek u závodníka rozhoduje aktuální nastavení systému korespondující s možnostmi serveru, individuální nároky či žádosti posuzuje a nastavuje administrátor webu, který s největší pravděpodobností spíše vyhoví individuálním požadavkům k profilu reprezentanta než k profilu začínajícího žáčka.

Obr.: rozhraní pro správu fotek:
Rozhraní pro správu fotek

Není-li vyčerpána povolená kvóta počtu fotek závodníka, systém nabídne vložení fotky odkazem "vložení nové fotky". Nenabídne-li tuto funkci, pak je potřeba některou z existujících fotek nejprve smazat.

Po požadavku na vložení nové fotky se objeví jednoduchý formulář nabízející pole pro vložení fotky vyhledáním na disku a její odeslání na server. Doporučuji fotku připravit ve velikosti, kterou bude systém u konkrétního závodníka akceptovat, protože větší fotky jsou systémem automaticky upraveny do povolené velikosti s tím, že to může ubrat na jejich kvalitě. Dalším důvodem pro přípravu fotky před nahráním je i to, že velká fotka (originál z foťáku), se může nahrávat tak dlouho, že serveru dojde trpělivost a fotku prostě odmítne.

Obr.: nahrání fotky:
Nahrání fotky

Každou vloženo fotku je možno popsat maximálně 128 znaky; k popisu slouží odpovídající odkaz nabízený vedle vloženíé fotky. Tamtéž je umístěn i odkaz ne smazání fotky ze serveru.

Je-li povoleno u závodníka vložení více než jedné fotky, jsou v profilu zobrazovány v tom pořadí, v jakém byly do profilu vloženy. Změnu pořadí lze kdykoliv provést jednoduše přetažením fotky před nebo za fotku jinou.

Vložení odkazů do profilu závodníka.

K profilu závodníka lze umístit libovolný počet odkazů. Je potřeba podotknout, že vložené odkazy průběžně kontrolujeme a vyhodnotíme-li odkaz jako čistě účelový a související se zákazníkem velice okrajově či vůbec, odkaz bez milosti smažeme. Odkazy na firmy, podnikatelské aktivity a různé jiné stránky akceptujeme výhradně v případech, kdy jde o stánky sponzora prezentovaného na osobních stránkách závodníka či o stránky závodníkovy vlastní firmy či zaměstnavatele.

Obr.: rozhraní pro správu odkazů:
Správa odkazů

Odkazem lze řešit omezení v sekci fotek: prostě lze vložit odkaz na fotky či videa umístěná na libovolném serveru na internetu.

Ke každému odkazu se vyplňuje titulek, který odkaz identifikuje a na nějž bude návštěvník klikat, dále pak nepovinný popis odkazu v rozsahu maximálně 250 znaků a to nejpodstatnější: adresa odkazu. Doporučujeme adresu odkazu vládat tak, že si odkazovanou stránku zobrazíte, zkoupírujete CELOU adresu z adresního řádku (tedy včetně http...) a tu vložíte do odpovídajícího řádku formuláře.

Obr.: zápis odkazu:
Zápis odkazu

Odkazy se, stejně jako fotky, zobrazují v profilu závodníka v tom pořadí, v jakém byly vloženy. Pořadí je možno změnit pouhým přetažením odkazu do požadovaného místa v seznamu.

Odpovědnost za data a nárok na jejich zveřejnění.

Za data, ať popisná, či fotky nebo odkazy, vložená do profilu závodníka na Serveru Slalom World odpovídá výhradně uživatel, který data vložil, server Slalom World ani jeho provozovatelé nenesou žádnou odpovědnost za data do profilu vložená.

Server Slalom World a jeho provozovatelé si vyhrazují právo data smazat či skrýt v případě, že dojdou k názoru, že by vložená data mohla poškodit pověst závodníka, pověst serveru Slalom World či slouží k jiným účelům, než prezentaci závodníka. O tom, která data jsou vhodná a která nikoliv rozhoduje výhradně provozovatel serveru Slalom World.

Související články:

Nejbližší akce:

Podzimní sjezdy na Lužnici
20.10.18,  149
20.10.18,  150